Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2117


ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΡΑΣΗ:
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»


    Στη διάρκεια του 2014-15 υλοποιήθηκε καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Αφορά μια συνεργασία μεταξύ του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών και του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Πέλλας με όλα τα σχολεία της ΔΕ Πέλλας και εφαρμόστηκε από την πλειοψηφία τους.
    Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων ανακύκλωσης και είχε ειδικότερο στόχο την έναρξη λειτουργίας ανακύκλωσης μέσα σε κάθε σχολείο ΔΕ του νομού μας.
    Προηγήθηκε συνεννόηση με όλες τις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων του νομού, ώστε να εξασφαλιστεί η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και η αποκομιδή των ανακυκλούμενων απορριμμάτων έξω από κάθε σχολείο ΔΕ του νομού μας.
    Επίσης, ορίστηκε ένας/μια τουλάχιστον εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος/η ανακύκλωσης και επιλέχτηκε μια υπεύθυνη ομάδα 3-4 μαθητών/τριών σε κάθε σχολείο. Οι μαθητές μπορούσαν να είναι μέλη περιβαλλοντικών ομάδων του σχολείου τους. Οι ομάδες αυτές εκπαιδεύτηκαν μέσω ημερίδων, ώστε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στο σχολείο τους.
    Οι δύο φορείς (ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών και Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Πέλλας) συνδιοργάνωσαν τις παρακάτω δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος: 
-Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που περιελάμβανε video, εκπαιδευτικά σποτάκια, παιχνίδι γνώσεων, ενδεικτικό ερωτηματολόγιο για συζήτηση μέσα στην τάξη, οδηγίες για τις ομάδες εφαρμογής της δράσης (μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς). Η δράση εξελισσόταν στη διάρκεια μιας εκπ/κής ώρας, σε κάθε τάξη του σχολείου, με εμψυχωτές ομάδες από 2-3 ειδικά εκπαιδευμένους μαθητές/τριες.  
 
-Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που απευθύνονταν στις ομάδες Ανακύκλωσης κάθε σχολείου, οι οποίες αποτελούνταν από
έναν/μια εκπαιδευτικό και 3-4 μαθητές/τριες, όπως, επίσης, και σε ένα τουλάχιστον μέλος της υπηρεσίας καθαριότητας κάθε σχολείου. Στα σεμινάρια παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό και αναλύθηκε η διαδικασία εξέλιξης του προγράμματος. Οι ομάδες που επιμορφώθηκαν ανέλαβαν την ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και την επιμόρφωση διευρυμένης ομάδας μαθητών/τριων (10-12 άτομα), που θα εφάρμοζαν το πρόγραμμα σε όλες τις τάξεις κάθε σχολείου.  
 
-Διαρκή ανατροφοδότηση από τις ομάδες ανακύκλωσης των σχολείων προς τους συντονιστές του προγράμματος σχετικά με την πορεία εφαρμογής του. 
 
-Διοργάνωση διαγωνισμού κάδου ανακύκλωσης για τα σχολεία ΔΕ του νομού, με ψηφοφορία στα σχολεία και κριτές τα ίδια τα παιδιά που πήραν μέρος στον διαγωνισμό. 
-Επίσκεψη στη Θεσ/νίκη των 3 πρώτων νικητήριων ομάδων στον διαγωνισμό με σκοπό τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες καλλιτεχνικής επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.  
     
 Συνολικά πρόκειται για μια ιδιαίτερα μαθητοκεντρική διαδικασία με εξαιρετικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των σχολικών κοινοτήτων, όπως προκύπτει από την ανατροφοδότηση από πλευράς των σχολείων και των παιδιών που συμμετείχαν.  
     
  Φωτογραφίες από τον διαγωνισμό κάδου ανακύκλωσης 
βρίσκονται στο
Μπορείτε να δείτε το σχετικό PPT, με όλο το υλικό της δράσης στο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου